Hyrsjöar

Källtjärn c:a 3 hektar lämplig för upp till 40 pers

Tattartjärn c:a 0,7 hektar lämplig för upp till 7 pers
Björntjärn c:a 4 hektar lämplig för upp till 40 pers.

Se bilder nedan.

 

För personalaktiviteten,kickoffen,konferensen, kompis-

gänget.

 

Vi ordnar boenden,catering,konferenslokaler.

 

Priser:

Källtjärn: Måndag - torsdag.  1000:- grundpris + 250:-  per pers min 5 pers 22,5 kg utplanteras.

                   För tillkommande person debiteras 250: samt utplanteras ytterligare 2,5 kg fisk per pers.

                   Fisketid:  05,30 till 23,00 samma dag. I mån av bokningar kan andra tider överenskommas.

                  Helger: Fredag till söndag 5000:- grundpris för upp till 10 pers 50 kg fisk utplanteras.

                  För tillkommande person debiteras 500:- samt utplanteras ytterligare 5 kg fisk/ pers.

                  Fisketid: Från islossning till 15 sept, påbörjas fisket fredag kl 16,00 avslutas söndag kl 14,00. 

                  Från den 16 sept. påbörjas fisket fredag kl 14,00 avslutas söndag kl 12,00.


Tattartjärn: Måndag - torsdag 1000:-ä grundpris + 250:- per pers min 5 pers 22,5 kg utplanteras.

                       För tillkommande person debiteras 250:- samtutplanteras ytterligare 2,5 kg fisk per pers.

                       Fisketid: 05,30 till 23,00 samma dag. I mån av bokningar kan andra tider överenskommas.

                       Helger:Fredag till söndag 3000:- grundpris för upp till 6 pers 30 kg fisk utplanteras.

                       För tillkommande person debiteras 500:- samt utplanderas ytterligare 5 kg fisk/ pers.

                       Fisketid: Från islossning till 15 sept. påbörjas fisket fredag kl 16,00 avslutas söndag kl 14,00.

                       Från den 16 sept, påbörjas fisket fredag kl 14,00 avslutas söndag kl 12,00.


Björntjärn Grundpris 7000:_skr obegränsat antal fiskare 70 kg fisk utplanteras.
                      Fisketid: från islossning till 15 sept,. påbörjas fisket fredag kl 16,00 avslutas söndag kl 14,00.
                      Från den 16 sept påbörjas fisket fredag kl 14,00 avslutas söndag kl 12,00.
                      Måndag till torsdag enl överenskommelse.


                       Barn under 16 år fiskar gratis på målsmans bokning,

Utplanteringar av fisk genomförs senast  samma dag fisket påbörjas.

               
Kvarnstugan om r.o.k el, Tc. Kan hyras för 500:- skr dygn. Upp till c:a 6 pers
Stugan är av enkel karaktär vatten,köksbestick, tallrikar, glas, etc medtages.
 

 

Sävenfors fiske Bergslagen

I Bergslagen sköna vildmark vid Sävenfors i trakterna av Hällefors beläget c:a 8 mil norr om Örebro
disponerar vi 3st sjöar. Sjöarna uthyres alla veckodagar.

Fiske efter  regnbåge och öring.